car_logo3-2

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ทุกสาขาอาชีพ ไม่จำกัด
  • ไม่ต้องเป็นเจ้าบ้าน
  • ผู้ค้ำใครก็ได้ บ้านเดียวกัน,สามี-ภรรยา,(ยกเว้น ทหาร /ตำรวจ /ทนายความ)
  • ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน*
  • ไม่ต้องมี BOOK BANK ย้อนหลัง*
  • ไม่ต้องจอดรถ*

 


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 080-808-6240, 081-350-3419,081-268-4662

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน