car_logo3-2

ผลิตภัณฑ์

ย้ายไฟแนนซ์

c_banner3-1ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ รีไฟแนนซ์หรือ ย้ายไฟแนนซ์ แบบไม่ต้องจอดรถ

(เฉพาะรถญี่ปุ่น ไม่เกิน10 ปี เท่านั้น) ใช้เอกสารน้อยที่สุด อนุมัติง่าย

 • สำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถจัดได้ ค้างค่างวด ต้องการจัดใหม่  ย้ายไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้
 • รถใกล้ถูกยึด เราไถ่ถอนให้ จัดใหม่แถมยังมีเงินเหลือใช้
 • ประวัติผ่อนเก่าไม่ดี ก็จัดได้
 • รถเพิ่งรับโอนมา สามารถจัดได้ (เป็นบางกรณี)
 • จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเรา เร็วกว่า และถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน  เพราะเราคือบริษัทในเครือธนาคาร ไม่ใช่นอกระบบ
 • รับเงินสดรวดเร็ว ภายใน 3ชั่วโมง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว

บริการรีไฟแนนซ์

c_banner2-1

ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ รีไฟแนนซ์หรือ ย้ายไฟแนนซ์ แบบไม่ต้องจอดรถ

(เฉพาะรถญี่ปุ่น ไม่เกิน10 ปี เท่านั้น) ใช้เอกสารน้อยที่สุด อนุมัติง่าย

 • สำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถจัดได้ ค้างค่างวด ต้องการจัดใหม่  ย้ายไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้
 • รถใกล้ถูกยึด เราไถ่ถอนให้ จัดใหม่แถมยังมีเงินเหลือใช้
 • รถเพิ่งรับโอนมา สามารถจัดได้
 • จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเรา เร็วกว่า และถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน  เพราะเราคือบริษัทในเครือธนาคาร ไม่ใช่นอกระบบ
 • รับเงินสดรวดเร็ว ภายใน 3ชั่วโมง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว

จำนำเล่มทะเบียน

c_banne1-1ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ รีไฟแนนซ์หรือ ย้ายไฟแนนซ์ แบบไม่ต้องจอดรถ

(เฉพาะรถญี่ปุ่น ไม่เกิน10 ปี เท่านั้น) ใช้เอกสารน้อยที่สุด อนุมัติง่าย

 • สำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถจัดได้ ค้างค่างวด ต้องการจัดใหม่  ย้ายไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้
 • รถใกล้ถูกยึด เราไถ่ถอนให้ จัดใหม่แถมยังมีเงินเหลือใช้
 • ประวัติผ่อนเก่าไม่ดี ก็จัดได้
 • รถเพิ่งรับโอนมา สามารถจัดได้ (เป็นบางกรณี)
 • จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเรา เร็วกว่า และถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน  เพราะเราคือบริษัทในเครือธนาคาร ไม่ใช่นอกระบบ
 • รับเงินสดรวดเร็ว ภายใน 3ชั่วโมง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว