car_logo3-2

ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ รีไฟแนนซ์หรือ ย้ายไฟแนนซ์ แบบไม่ต้องจอดรถ (เฉพาะรถญี่ปุ่น ไม่เกิน10 ปี เท่านั้น)

ใช้เอกสารน้อยที่สุด อนุมัติง่าย

 • สำหรับรถที่กำลังผ่อนอยู่ก็สามารถจัดได้ ค้างค่างวด ต้องการจัดใหม่  ย้ายไฟแนนซ์ เราปิดบัญชีให้
 • รถใกล้ถูกยึด เราไถ่ถอนให้ จัดใหม่แถมยังมีเงินเหลือใช้
 • ประวัติผ่อนเก่าไม่ดี ก็จัดได้
 • รถเพิ่งรับโอนมา สามารถจัดได้ (เป็นบางกรณี)
 • จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเรา เร็วกว่า และถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน  เพราะเราคือบริษัทในเครือธนาคาร ไม่ใช่นอกระบบ
 • รับเงินสดรวดเร็ว ภายใน 3ชั่วโมง โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หลังการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการขอสินเชื่อรถยนต์ ในส่วนของการจำนำเล่มทะเบียน ที่เจ้าของรถยนต์ติดต่อยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ เพื่อสนองต่อความต้องการตนเอง เป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนดำเนินการขอสินเชื่อ

 1. กรอกแบบฟอร์มประเมินสินเชื่อ เบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 2. จัดส่งเอกสารประกอบการอนุมัติ
 3. รอรับผลการอนุมัติ
 4. ยื่นเอกสารและทำสัญญา
 5. รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า

หมายเหตุ

รับเฉพาะรถตลาด รถญี่ปุ่นเท่านั้น อายุรถไม่เกิน10ปี รถเก๋ง,กระบะ,รถตู้(ไม่เกิน8ปี),รถบรรทุก และ ไม่รับซื้อ-ขาย เปลี่ยนมือ

1. กรอกแบบฟอร์ม ประเมินสินเชื่อเบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)

กรอกแบบฟอร์มประเมินสินเชื่อ เบื้องต้น (ใบคำขอ ผู้กู้-ผู้ค้ำ)

กรอกใบคำขอผู้ค้ำ

 

2.จัดส่งเอกสารประกอบการอนุมัติ ตามช่อทางต่างๆ
เอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อ
ex_car1.) แฟกส์ หรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
2.) แฟกส์ หรือสแกนสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ: อายุ20-60ปี ต้องมีงานทำ สามี/ภรรยา บ้านเดียวกัน ก็ค้ำให้ได้)
3.)แฟกส์ หรือสแกนสำเนาเล่มทะเบียน (กรณีจำนำเล่ม)
-หน้า รายการจดทะเบียน หน้าล่าสุด
-หน้า บันทึกเจ้าหน้าที่ หน้า 18,19
-หน้า รายการเสียภาษี หน้า 16,17
***แฟกส์หรือ สแกน คู่สัญญา ใบแจ้งหนี้ล่าสุด และสำเนาค่างวด งวดสุดท้าย หรือ(ใบเสร็จที่เพิ่งปิดบัญชี) (กรณีรีไฟแนนซ์ ยังไม่มีเล่มทะเบียน)
4.) ถ่ายรูป ตามตัวอย่าง Picture                   >>>
5.) กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อส่งขออนุมัติ ตามรายการด้านล่าง
ช่องทางส่งเอกสาร

- การส่งทางอีเมล์ ทราบผลรวดเร็วที่สุด เตรียมรูปถ่ายรถยนต์ และพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้ครบถวน ตามแบบฟอร์ม ส่งอีเมล์หาเราที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

- การส่งทางโทรสาร ทราบผลรวดเร็ว เตรียมรูปถ่ายรถยนต์ และพิมพ์ข้อมูลต่างๆให้ครบถวน ตามแบบฟอร์ม ส่งโทรสารข้อมูลของท่านมาที่เบอร์ 02-959-4422, 02-598-4261

 

 

3. รอรับผลการอนุมัติ

หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งผลการอนุมัติ อย่างรวดเร็วที่สุด เมื่อผลการอณุมัติของท่านผ่าน ทางเราจะติดต่อเพื่อนัดวันยื่นเอกสารทำสัญญา

 

4. ยื่นเอกสารและทำสัญญา

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาเตรียมเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการอณุมัติสินเชื่อ และมาให้ตรงเวลานัดหมาย

 

5. รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกค้า

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบบูรณ์ ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าทางบัญชีที่ระบุในสัญญา

 

special-offers


 

Krungthais.com  All rights reserved.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน 080-808-6240, 081-350-3419,081-268-4662

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน